ประกาศ:

Think Investment, Talk to Phillip สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้เชี่ยวชาญของเรา
 • เปิดบัญชีออนไลน์@PhillipCapital
 • นัดหมายให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
or
Opening account with Phillip. Open Account
Background
ประกาศ
 • แจ้งปรับเปลี่ยนเวลาทำการซื้อ-ขาย อนุพันธ์ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป

  แจ้งปรับเปลี่ยนเวลาทำการซื้อ-ขาย อนุพันธ์ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป

  22/04/2024
 • แจ้งปรับเปลี่ยนเวลาทำการซื้อ-ขาย หุ้น ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป

  แจ้งปรับเปลี่ยนเวลาทำการซื้อ-ขาย หุ้น ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป

  22/04/2024
 • แจ้งเตือนภัยออนไลน์ โปรดระวังมิจฉาชีพหลอกลวงว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

  แจ้งเตือนภัยออนไลน์ โปรดระวังมิจฉาชีพหลอกลวงว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

  22/04/2024
 • ประกาศอัตราหลักประกันการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า มีผลบังคับใช้ 09 เมษายน 2567

  ประกาศอัตราหลักประกันการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า มีผลบังคับใช้ 09 เมษายน 2567

  22/04/2024
 • แจ้งเปลี่ยนแปลงรูปแบบของ PIN สำหรับการใช้งาน POEMS เป็นตัวเลข 6 หลัก

  แจ้งเปลี่ยนแปลงรูปแบบของ PIN สำหรับการใช้งาน POEMS เป็นตัวเลข 6 หลัก

  22/04/2024
©2023 Phillip Securities (Thailand) PCL.