ประกาศ:
UpdateMORE_UPDATES

Think Investment, Talk to Phillip สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้เชี่ยวชาญของเรา
 • เปิดบัญชีออนไลน์@PhillipCapital
 • นัดหมายให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
หรือ
เปิดบัญชีออนไลน์ ไม่ต้องส่งเอกสารเปิดบัญชีออนไลน์
Background
ประกาศ
 • ประกาศอัตราหลักประกันการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า มีผลบังคับใช้ 27 พฤศจิกายน 2566

  ประกาศอัตราหลักประกันการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า มีผลบังคับใช้ 27 พฤศจิกายน 2566

  26/11/2023
 • ประกาศอัตราหลักประกันการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า มีผลบังคับใช้ 13 พฤศจิกายน 2566

  ประกาศอัตราหลักประกันการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า มีผลบังคับใช้ 13 พฤศจิกายน 2566

  12/11/2023
 • แจ้งการปรับอัตราดอกเบี้ยธุรกรรม Block Trade มีผลบังคับใช้ 10 พฤศจิกายน 2566

  แจ้งการปรับอัตราดอกเบี้ยสำหรับการทำธุรกรรม Block Trade โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป

  07/11/2023
 • แจ้งอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมใหม่

  แจ้งอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมใหม่

  03/11/2023
 • ประกาศอัตราหลักประกันการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า มีผลบังคับใช้ 31 ตุลาคม 2566

  ประกาศอัตราหลักประกันการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า มีผลบังคับใช้ 31 ตุลาคม 2566

  30/10/2023
©2023 Phillip Securities (Thailand) PCL.