ประกาศ:

Think Investment, Talk to Phillip สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้เชี่ยวชาญของเรา
 • เปิดบัญชีออนไลน์@PhillipCapital
 • นัดหมายให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
หรือ
เปิดบัญชีออนไลน์ ไม่ต้องส่งเอกสารเปิดบัญชีออนไลน์
Background
ประกาศ
 • ประกาศอัตราหลักประกันการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า มีผลบังคับใช้ 29 กุมภาพันธ์ 2567

  ประกาศอัตราหลักประกันการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า มีผลบังคับใช้ 29 กุมภาพันธ์ 2567

  29/02/2024
 • ประกาศอัตราหลักประกันการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า มีผลบังคับใช้ 23 กุมภาพันธ์ 2567

  ประกาศอัตราหลักประกันการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า มีผลบังคับใช้ 23 กุมภาพันธ์ 2567

  23/02/2024
 • ประกาศแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับลูกค้าที่สนใจผลิตภัณฑ์ Phillip Thai Equity Target Returns Fund #Batch 4

  Phillip Private Fund : Phillip Thai Equity Target Returns Fund 5/5 #Batch4 เป้าหมายผลตอบแทน 5% ภายในนระยะเวลา 5 เดือน

  19/02/2024
 • ประกาศอัตราหลักประกันการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า มีผลบังคับใช้ 14 กุมภาพันธ์ 2567

  ประกาศอัตราหลักประกันการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า มีผลบังคับใช้ 14 กุมภาพันธ์ 2567

  13/02/2024
 • ท่านสามารถดาวน์โหลดหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ดอกเบี้ย) ประจำปี 2566 ผ่านเมนู E-Statement ได้แล้ววันนี้

  ท่านสามารถดาวน์โหลดหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ดอกเบี้ย) ประจำปี 2566 ผ่านเมนู E-Statement ได้แล้ววันนี้

  15/01/2024
©2023 Phillip Securities (Thailand) PCL.