หน้าหลักNextProductsNextหุ้นNextCredit Balance
Credit Balanceเครื่องมือเพิ่มศักยภาพการลงทุนในหลักทรัพย์ เพิ่มสภาพคล่องการลงทุน
Credit Balance หรือ Margin คือ การกู้ยืมเงินเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์
โดยต้องวางเงินหรือหลักทรัพย์ ตามที่กำหนดไว้กับบริษัทนายหน้าก่อนที่จะทำการซื้อขาย
 • ตัดปัญหากวนใจ
  ตัดปัญหากวนใจทั้งเรื่องวงเงินไม่พอ วงเงินจำกัด
  ซื้อขายหุ้นได้ทันใจ ไม่ต้องติดต่อธนาคาร
 • เพิ่มศักยภาพการลงทุน
  เพิ่มศักยภาพการลงทุนเพียงวางเงินเพิ่มศักยภาพและ
  ความคล่องตัวในการซื้อขายหุ้น
  คิดดอกเบี้ยเฉพาะเมื่อใช้เกินวงเงินประกัน
 • เข้าใจสภาพรวมของพอร์ตการลงทุน
  เข้าใจสภาพรวมของพอร์ตการลงทุนเข้าใจสถานะภาพรวมของมูลค่าทรัพย์สิน
  ที่มีอยู่ ทั้งเงินสด สินทรัพย์ เงินวางประกัน
  หนี้สินของตน ประเมินการลงทุนของตนได้
  อย่างถูกต้อง เหมาะสม
หลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ซื้อเครดิต
การคำนวณดอกเบี้ยในบัญชีเครดิตบาลานซ์ดอกเบี้ย จะคิดจากยอดคงเหลือในบัญชีแต่ละสิ้นวัน ตามอัตราดอกเบี้ยที่บริษัทให้กู้ยืมเงินกำหนด
ทั้งนี้ การรับ หรือ ชำระดอกเบี้ย จะใช้วิธี Update จากบัญชี Credit Balance ของลูกค้าในตอนสิ้นเดือน พร้อมทั้งส่ง Statement ให้ลูกค้าทราบทุกเดือน
 • หากยอดคงเหลือเป็น “เงินสด”
  ลูกค้าจะได้รับ “ดอกเบี้ยรับ”
 • หากยอดคงเหลือเป็น “ยอดกู้ยืม เพื่อซื้อหุ้น”
  ลูกค้าจะต้องเสีย “ดอกเบี้ยจ่าย”
หลักการคำนวณ
การเปิดบัญชี Credit Balance กับ Phillip ทำอย่างไร?
Think Investment, Talk to Phillipสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้เชี่ยวชาญของเรา
 • Line Official@PhillipCapital
 • Call Us02 63 53 123
 • นัดหมายออนไลน์ ให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
หรือ
เปิดบัญชีออนไลน์ ไม่ต้องส่งเอกสารเปิดบัญชีออนไลน์
คำถามที่พบบ่อย
 • คุณสมบัติของผู้ที่สามารถเปิดบัญชี Credit Balance มีอะไรบ้าง ? More
 • หากมีบัญชี กับ TSFC อยู่แล้วจะเปิดบัญชี Credit Balance กับ หลักทรัพย์ฟิลลิป ได้หรือไม่? More
 • หากมีบัญชี Prepaid หรือ Cash กับหลักทรัพย์ฟิลลิปอยู่แล้ว จะสามารถเปิดบัญชี Credit Balance เพิ่มอีกได้หรือไม่? More
 • ถ้านำเงินสดมาวางในบัญชี Credit Balance แล้วยังไม่ซื้อหุ้น เงินสดที่อยู่ในบัญชีจะได้รับดอกเบี้ยหรือไม่ ? More
 • ค่าใช้จ่ายในการกู้ยืมเงินเพื่อบัญชี Credit Balance มีอะไรบ้าง ?More
©2023 Phillip Securities (Thailand) PCL.